ถ้าเราเข้าถึงพระในตัวได้

วันที่ 04 มค. พ.ศ.2559

ถ้าเราเข้าถึงพระในตัวได้

            ถ้าเราเข้าถึงพระในตัวได้เราก็จะมีที่พึ่งมีความสุขกายสบายใจทันทีที่เข้าถึงเราจะอบอุ่นใจ จะรู้สึกปลอดภัยพระในตัวนอกจากจะให้ความสุขทันทีที่ได้เข้าถึงแล้วยังเป็นรหัสผ่านไปสู่สุคติโลกสวรรค์โดยเฉพาะดุสิตบุรี วงบุญพิเศษที่เราปรารถนาจะไปกัน


๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
(คุณครูไม่ใหญ่)