อนุญาตให้สามีบวช

วันที่ 20 มิย. พ.ศ.2558

 

 

อนุญาตให้สามีบวช
บุพกรรมใดทำให้ลูกได้สามีที่ดี เราไม่เคยขัดกันเรื่องการทำบุญเลย อดีตชาติเคยสร้างบุญร่วมกันมาอย่างไร การที่ลูกอนุญาต อนุโมทนา และส่งเสริมให้สามีบวชอุทิศชีวิต ลูกจะได้บุญอย่างไรคะ

คุณครูไม่ใหญ่

ลูกได้สามีดี ไม่เคยขัดเรื่องการทำบุญเลยนั้น ก็เพราะเคยเป็นสามีภรรยากันมา ได้ร่วมสร้างบุญกันมาในอดีต ในแต่ละชาติที่ผ่านมา ตอนสุดท้ายเขาก็ออกบวช 
การที่ลูกอนุญาต อนุโมทนา และส่งเสริมให้สามีบวชอุทิศชีวิตนั้น ลูกก็จะมีส่วนในบุญที่เขาบวช ซึ่งจะมีอานิสงส์โดยย่อ คือ จะทำให้เรามีเชื้อสายแห่งการประพฤติพรหมจรรย์ และจะได้เป็นคู่บุญคู่บารมี 
เหมือนนางภัททกาปิลานีและปิปผลิมาณพ คือ เป็นคู่บุญด้วยกัน และก็จะได้บรรลุธรรมไปด้วยกัน เป็นต้น 

 

 

คุณครูไม่ใหญ่

๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

 

 

 Total Execution Time: 0.001028048992157 Mins