อดทน และเอาชนะด้วยบุญ

วันที่ 20 มิย. พ.ศ.2558

 

อดทน และเอาชนะด้วยบุญ

 

อดทน และ เอาชนะด้วยบุญ  

 การทำอะไรต้องคิดให้ลึกซึ้ง  ด้วยใจที่ละเอียด  จึงจะเข้าถึงธรรมละเอียดได้    คำว่า..ท้อแท้  ท้อถอย  อย่าให้เกิด  เพราะถ้าเกิดแสดงว่าสวนทาง  กับจุดหมายของเราเอง   

 แม้เหตุการณ์ทั้งดี  และไม่ดีจะเกิด   ต้องคิดว่า..เป็นการสร้างบารมี   เสริมสร้างบารมีทั้งสิ้น  เป็นสิ่งที่เราควรปรารถนา เพราะฉะนั้น  ต้องอดทน  และเอาชนะด้วยบุญ  

 

 

ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่

 

 

 Total Execution Time: 0.017365884780884 Mins