อดทน และเอาชนะด้วยบุญ

วันที่ 20 มิย. พ.ศ.2558

 

อดทน และเอาชนะด้วยบุญ

 

อดทน และ เอาชนะด้วยบุญ  

 การทำอะไรต้องคิดให้ลึกซึ้ง  ด้วยใจที่ละเอียด  จึงจะเข้าถึงธรรมละเอียดได้    คำว่า..ท้อแท้  ท้อถอย  อย่าให้เกิด  เพราะถ้าเกิดแสดงว่าสวนทาง  กับจุดหมายของเราเอง   

 แม้เหตุการณ์ทั้งดี  และไม่ดีจะเกิด   ต้องคิดว่า..เป็นการสร้างบารมี   เสริมสร้างบารมีทั้งสิ้น  เป็นสิ่งที่เราควรปรารถนา เพราะฉะนั้น  ต้องอดทน  และเอาชนะด้วยบุญ  

 

 

ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่