บุญประณีต

วันที่ 19 มิย. พ.ศ.2558

 

บุญประณีต

 

บุญประณีต

ทำบุญประณีต เพื่อให้..หัวใจเราประณีต
จะมีอานิสงส์ คือ ได้สมบัติประณีต
วิมานก็จะประณีต  รัศมีกายเรา ก็จะประณีตสว่างสดใส
ทำบุญประณีตด้วยใจที่ประณีต
เวลาสมบัติเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็น..
มนุษยสมบัติ  ทิพยสมบัติ นิพพานสมบัติ  ก็จะประณีตตามไปด้วย

 


ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่

 

 

 Total Execution Time: 0.0010150671005249 Mins