เลวกว่าเขา เข้าทางมาร

วันที่ 04 มค. พ.ศ.2559

 

เลวกว่าเขา เข้าทางมาร

 

.....คนที่โกรธเรา เขาอาจเข้าใจผิด ได้ข้อมูลไม่ครบ หรือไม่ก็เผลอไปคบคนพาล ถูกจ้างวานจึงหลงผิด ไม่ได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้า จึงบริภาษด่าทอ ใช้คำหยาบคาย คิดว่าทำแบบนี้แล้วสบายใจ แต่หารู้ไม่ว่า เกิดบาปโดยไม่รู้ตัวที่นี้ หากเราไปโกรธตอบ แต่เราเป็นบัณฑิต ผู้ได้ชื่อว่า นับถือพระรัตนตรัยเป็นสรณะ ศึกษารู้เรื่องกฏแห่งกรรม เป็นอย่างดี รู้ดีว่า ทุกความคิด คำพูด การกระทำ ล้วนแล้วแต่มีวิบากกรรมเป็นผล 

.....เจตนา นั้นแหละคือ กรรม พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ หากโต้ตอบความโกรธ เพราะความสะใจ ทำแล้วสบายใจ ลืมไปว่า บาปที่เกิดจาก มีเจตนาที่จะทำ แบบสะใจนั้น มีผลวิบากกรรมร้ายมากกว่าเขาหลายเท่านัก…

 

พระพุทธองค์จึงทรงตรัสเตือนไว้ว่า….

"ผู้ใดโกรธตอบ ผู้ที่โกรธก่อนแล้ว ผู้นั้นกลับเป็นคนเลวกว่า ผู้ที่โกรธก่อน ผู้ที่ไม่โกรธต่อบุคคลผู้กำลังโกรธอยู่ ย่อมชื่อว่า เป็นผู้ชนะสงครามอันชนะได้ยากยิ่ง"

 

.....หลวงปู่พระผู้ปราบมาร หลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่ และคุณอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ผู้ที่ได้ชื่อว่า เข้าถึงวิชชาของพระพุทธเจ้า ท่านจะนิ่งอยู่กับพระรัตนตรัยภายใน ที่ศูนย์กลางกาย ไม่โต้ตอบ ไม่โกรธใคร ให้เข้าทางมาร .

.....โต้ตอบแบบถูกหลักวิชชา เราจะปลอดภัย โต้ตอบแบบสะใจ เลวกว่าเขา เข้าทางมาร…

 

ธรรมะริมทาง ไปที่สุดแห่งธรรม
3  มกราคม พุทธศักราช 2559

 Total Execution Time: 0.0011634151140849 Mins