น่าสรรเสริญ นะ ไม่ใช่น่าสงสาร

วันที่ 28 สค. พ.ศ.2557

 

 

น่าสรรเสริญ นะ ไม่ใช่น่าสงสาร

ได้ยินคำว่า...สงสารหลวงพ่อ จังเลย อยากรวย...จะได้มาช่วยหลวงพ่อ

หลวงพ่อ ไม่ใช่ บุคคลที่น่าสงสาร นะ
หลวงพ่อ เป็น บุคคลที่น่าสรรเสริญ

คนที่น่าสงสารคือพวกเรา ต่างหาก ถ้าท่านไม่สงสารพวกเรา เราจะ...
รู้เรื่องการสั่งสมบุญ รู้เรื่องการสร้างบารมี
รู้จักศูนย์กลางกาย รู้จักวิชชาธรรมกาย ได้อย่างไร !

เราเกิดมาชาตินี้ คงตายฟรี กันแน่ๆ

นี่...เพราะท่าน มีความเมตตา ปรารถนาดี
ต่อพวกเรา พวกเราจึงมีวันนี้...

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ...จึงเป็นบุคคลที่ควรค่า
แก่ กล่าวการสรรเสริญ เคารพ กราบไหว้ บูชา
มากกว่า จะกล่าวคำว่า สงสาร ...

 


ธรรมะริมทาง ไปที่สุดแห่งธรรม
28 สิงหาคม 2557

 Total Execution Time: 0.0012111345926921 Mins