เพราะ...รัก นะ บุญ...ทุกบุญ

วันที่ 22 ตค. พ.ศ.2557

 

 

เพราะ...รัก นะ

บุญ...ทุกบุญ

 

ถ้าหลวงพ่อฯไม่รัก ไม่ปรารถนาดี ต่อพวกเรา

ท่าน คงไม่บอกให้พวกเรา ทำบุญ กันหรอกนะ...

สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจโย
การสั่งสมบุญ นำสุขมาให้

 

 

19 ตุลาคม 2557
ธรรมะริมทาง ไปที่สุดแห่งธรรม

 Total Execution Time: 0.0011547485987345 Mins