กฏบนโลกใบนี้มี 2 แบบ

วันที่ 04 มค. พ.ศ.2559

 

กฏบนโลกใบนี้มี 2 แบบ

.....คืนนี้ได้มาฟังธรรมพระอาจารย์ส่งท้ายปีเก่า 2558 ขอนำธรรมะมาแบ่งปันแทนคำอวยพรนะจ๊ะ

 

กฏบนโลกใบนี้มี 2 แบบ

1.กฏที่เปลี่ยนแปลงได้ เช่น กฏหมาย กฏระเบียบ

2.กฏที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ เช่น กฏไตรลักษณ์ กฏแห่งกรรมแม้แต่องค์พระสัมมาส้มพุทธเจ้า  ก็ยังต้องอยู่ภายใต้กฏแห่งกรรมและไม่ว่าจะมี พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นหรือไม่ก็ตาม กฏนี้ก็ยังคงมีอยู่ไม่เปลี่ยนแปลง

 

.....สิ่งที่ติดตัวข้ามชาติได้ คือ นิสัย สายบุญ และ บุญเว้นจาก3สิ่งนี้แล้วไม่มีสิ่งใดเลย   ติดตัวข้ามชาติไปได้ความเชื่อทำลายความจริงไม่ได้ แต่ความจริงทำลายความเชื่อได้ท่ามกลางความมืดมิดแม้เทียนเพียง เล่มเดียวก็ยังความสว่างให้เกิดขึ้นได้ฉันใด สัจจธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงค้นพบ ก็ทำให้จิตมนุษย์สว่างเห็นความจริงของชีวิต  ฉันนั้นดังนั้นทำดีย่อมบังเกิดดีเสมอทำชั่วย่อม ได้รับผลชั่วตามกฏแห่งกรรมโดยไม่มี ข้อยกเว้นเหตุเกิดอย่างใดผลเป็นตามนั้น

 

บันทึกโดย
เรวดี ปาลวัฒน์วิไชย
Cr.เพ็ชรหนู

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.017256085077922 Mins