ถามหาความสุข

วันที่ 04 มค. พ.ศ.2559

 

ถามหาความสุข

.....ประโยชน์อย่างน้อยที่สุดของการฝึกใจหยุดนิ่ง คือ ทำให้เราได้เข้าถึงความสุขในปัจจุบันทันใด ซึ่งจะเป็นความสุขที่แท้จริง ที่ไม่มีในที่ไหนนอกจากทำใจให้หยุดนิ่งเท่านั้น 


๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙

 Total Execution Time: 0.0028555830319722 Mins