ธรรมยาตราฯ ปีที่ ๕ วันอังคารที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙

วันที่ 13 มค. พ.ศ.2559

ธรรมยาตราฯ ปีที่ ๕ วันอังคารที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน ๗ แห่ง ปีที่ ๕
วันอังคารที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

พุทธบุตรกองพันเนื้อนาบุญ และลูกๆกองพลจักรพรรดิดาวรวย
รวมถึงเด็กดีวีสตาร์ พร้อมด้วยชุมชนในท้องถิ่น
ได้ร่วมใจกันพัฒนาวัดตามหลัก "ความดีสากล ๕ ประการ"
๑. วัดบางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
๒. วัดโบสถ์บน ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
๓. วัดตะเคียน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี(ได้ร่วมพิธีทอดผ้าป่าด้วย)
๔. วัดไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
๕. วัดโพธิ์เอน ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
๖. วัดกู้(พระนางเรือล่ม)  อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 

๑. วัดบางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

 

----------------------------------------------------------------------

๒. วัดโบสถ์บน ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

--------------------------------------------------------

๔. วัดไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี

------------------------------------------------------------

๕. วัดโพธิ์เอน ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

--------------------------------------------------

๖. วัดกู้(พระนางเรือล่ม)  อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 

 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.007364018758138 Mins