พิธีตักบาตรพระธรรมยาตราฯ ๑,๑๓๖ รูป ในโครงการธรรมยาตรา วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ อนุสรณ์สถานบางนางแท่น จ.นครปฐม

วันที่ 13 มค. พ.ศ.2563

พิธีตักบาตรพระธรรมยาตราฯ ๑,๑๓๖ รูป
ในโครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ ๘ "รักษ์บวร รักษ์ศีล ๕"
วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ อนุสรณ์สถานบางนางแท่น อ.สามพราน จ.นครปฐม
อนุสรณ์สถานลำดับที่ ๒ สถานที่ตั้งมโนปณิธานบวชตลอดชีวิต

 Total Execution Time: 0.012315730253855 Mins