พิธีโปรยกลีบดอกเบญจทรัพย์และทรัพย์บานชื่น ต้อนรับพุทธบุตรธรรมยาตรา วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ วัดสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

วันที่ 13 มค. พ.ศ.2563

พิธีโปรยกลีบดอกเบญจทรัพย์และทรัพย์บานชื่น
ต้อนรับพุทธบุตรธรรมยาตรา ๑,๑๓๖ รูป
ในโครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ ๘ "รักษ์บวร รักษ์ศีล ๕"
วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ วัดสองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
อนุสรณ์สถานลำดับที่ ๓ สถานที่เกิดใหม่ในเพศสมณะ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0020128011703491 Mins