ธรรมยาตราฯ ปีที่ ๕ วันเสาร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙

วันที่ 18 มค. พ.ศ.2559

ธรรมยาตราฯ ปีที่ ๕ วันเสาร์ที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน ๗ แห่ง ปีที่ ๕
วันเสาร์ที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

พิธีจุดประทีปบูชาธรรม พระมงคลเทพมุนี(สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร
ณ อนุสรณ์สถานแห่งที่ ๔ : สถานที่เกิดด้วยกายธรรม
วัดโบสถ์บน บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

 

 Total Execution Time: 0.014396818478902 Mins