ธรรมยาตราฯ ปีที่ ๕ วันอาทิตย์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๙

วันที่ 18 มค. พ.ศ.2559

ธรรมยาตราฯ ปีที่ ๕ วันอาทิตย์ที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน ๗ แห่ง ปีที่ ๕
วันอาทิตย์ที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

พิธีตักบาตรพุทธบุตรกองพันเนื้อนาบุญกว่า ๑,๕๐๐ รูป
ณ อนุสรณ์สถานแห่งที่ ๔ : สถานที่เกิดด้วยกายธรรม
วัดโบสถ์บน บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
ช่วงบ่าย
พุทธบุตรกองพันเนื้อนาบุญ
ธรรมยาตราเข้าสู่ อนุสรณ์สถานแห่งที่ ๕ : สถานที่เผยแผ่วิชชาธรรมกายครั้งแรก
วัดบางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม

ช่วงเช้าพิธีตักบาตรพุทธบุตรกองพันเนื้อนาบุญกว่า ๑,๕๐๐ รูป 
ณ อนุสรณ์สถานแห่งที่ ๔ : สถานที่เกิดด้วยกายธรรม 
วัดโบสถ์บน บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

ช่วงบ่าย

พุทธบุตรกองพันเนื้อนาบุญ
ธรรมยาตราเข้าสู่ อนุสรณ์สถานแห่งที่ ๕ : สถานที่เผยแผ่วิชชาธรรมกายครั้งแรก
วัดบางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.020122969150543 Mins