ธรรมยาตราฯ ปีที่ ๕ วันจันทร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙

วันที่ 26 มค. พ.ศ.2559

ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน ๗ แห่ง ปีที่ ๕
วันจันทร์ที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

พุทธบุตรกองพันเนื้อนาบุญ และลูกๆกองพลจักรพรรดิดาวรวย
รวมถึงเด็กดีวีสตาร์ พร้อมด้วยชุมชนในท้องถิ่น 
ได้ร่วมใจกันพัฒนาวัดตามหลัก "ความดีสากล ๕ ประการ"
เสร็จแล้ว ร่วมพิธีทอดผ้าป่า
๑. วัดสรรเพชญ อ.สามพราน จ.นครปฐม
๒. วัดอ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
๓. วัดหอมเกร็ด อ.สามพราน จ.นครปฐม

๑. วัดสรรเพชญ อ.สามพราน จ.นครปฐม

๒. วัดอ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

๓. วัดหอมเกร็ด อ.สามพราน จ.นครปฐม

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0018900672594706 Mins