ธรรมยาตราฯ ปีที่ ๕ วันอังคารที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙

วันที่ 27 มค. พ.ศ.2559

ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน ๗ แห่ง ปีที่ ๕
วันอังคารที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

พุทธบุตรกองพันเนื้อนาบุญ และลูกๆกองพลจักรพรรดิดาวรวย
รวมถึงเด็กดีวีสตาร์ พร้อมด้วยชุมชนในท้องถิ่น 
ได้ร่วมใจกันพัฒนาวัดตามหลัก "ความดีสากล ๕ ประการ"
เสร็จแล้ว ร่วมพิธีทอดผ้าป่า
๑. วัดไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม
๒. วัดศรีเมือง ต.ท่าทราย จ.สมุทรสาคร
๓. วัดบัวแก้วเกสร อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

๑. วัดไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม

 ๒. วัดศรีเมือง ต.ท่าทราย จ.สมุทรสาคร

๓. วัดบัวแก้วเกสร อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

 

 Total Execution Time: 0.0029217839241028 Mins