การดูแลรักษาความสะอาดของเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม

วันที่ 28 มค. พ.ศ.2559

การดูแลรักษาความสะอาดของเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม

            เสื้อผ้าเป็นสิ่งที่จำเป็น และอยู่ติดตัวเรามากที่สุด ดังนั้นเราจึงควร หมั่นดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายเสื้อผ้า และเครื่องนุ่งห่มให้ถูก สุขอนามัยจะได้ไม่เกิดโรค โดยการซักผ้าให้ถูกวิธีควรปฏิบัติดังนี้

การซักผ้าอย่างถูกวิธี
1. ก่อนการซักผ้า ให้ล้วงกระเป๋าเสื้อและกางเกงทุกตัว หากมีวัตถุสิ่งของตกค้างอยู่ให้เอาออกจากกระเป๋าหากมีเสื้อที่ชำรุดให้แยกออก และซ่อมแซมให้เรียบร้อยก่อนนำไปซัก
2. แยกผ้าขาว ผ้าสี ออกจากกัน
3. ซักด้วยน้ำธรรมดา เพื่อขยายใยผ้าให้สิ่งสกปรกหลุดออก
4. ซักด้วยน้ำยาซักผ้าที่ผสมได้สัดส่วนพอเหมาะ อาจแช่ผ้าไว้ประมาณ 5-30 นาที ควรขยี้ผ้าโดยออกแรงสองมือสม่ำเสมอเท่าเทียมกัน ในการแช่ผ้าไม่ควรนำกางเกงใน ถุงเท้า แช่ปนกับเสื้อ
5. ซักด้วยน้ำเปล่าอีก 2 น้ำ เพื่อล้างน้ำยาและความสกปรก
6. บีบผ้าให้หมาด (หลีกเลี่ยงการบิดผ้าแรงๆ เพื่อรักษาใยผ้า)
7. กลับตะเข็บเพื่อไม่ให้สีเสื้อผ้าจาง เมื่อถูกแดดขณะตาก

"ไม่ควรแช่เสื้อผ้าทิ้งไว้ค้างคืนเพราะอาจเป็นแหล่งเพาะเชื่อแบคทีเรียและเป็นบ่อเกิดนิสัยที่ไม่ดี"

----------------------------------------

"หนังสือ 5 ห้องชีวิตเนรมิตนิสัย ฉบับสร้างแรงบันดาลใจ

ทีมงานหลักสูตรโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก"

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0030113498369853 Mins