ความดีสากลกับอานิสงส์ความสะอาด 

วันที่ 24 พค. พ.ศ.2559

ความดีสากลกับอานิสงส์ความสะอาด 

ความดีสากลกับอานิสงส์ความสะอาด 

       ความดีสากลมีผลหลายประการ แต่ผลดีอันดับแรกคือ กำจัดความสกปรกของร่างกาย และวัตถุสิ่งของหรือปัจจัย ๔ ที่กายของเราสัมผัส หยิบ จับ ใช้ความสะอาดกายและปัจจัย ๔ นี้เอง ส่งผลดีต่อเนื่องตามมา กล่าวคือ
 

ความดีสากลกับอานิสงส์ความสะอาด 

      ถ้าสะอาดพอ ทำความสะอาดเป็น ความคิดสร้างสรรค์ย่อมเกิด จะจัดระเบียบสิ่งของเครื่องใช้ได้อย่างสมใจนึก เมื่อจัดระเบียบสิ่งของได้ ก็จะจัดระเบียบความคิดได้ เมื่อจัดระเบียบความคิดได้ก็จะจัดระเบียบการพูดการเขียนได้ เมื่อจัดระเบียบการพูดการเขียนได้ คำพูด น้ำเสียง อิริยาบถทั้ง ๔ ยืนเดินนั่งนอนก็จะจัดระเบียบได้ กลายเป็นความสุภาพ และเมื่อสุภาพเสียแล้ว การแต่งกายกิริยา มารยาท จึงทั้งสุภาพและประณีต เมื่อทำซ้ำแล้วซ้ำอีกจนมันประณีตดี จะมีความสำรวมระวังได้ทุกเรื่อง การจัดลำดับขั้นตอนการพูดย่อมถูกต้อง รู้จักการเลือกใช้คำ ปรับน้ำเสียงได้สุภาพอ่อนโยน หลังจากนั้นจะบริหารเวลาเป็น กลายเป็นคนตรงต่อเวลา เมื่อตรงต่อเวลาได้ ใจย่อมเป็นสมาธิ ยิ่งฝึกสมาธิกำกับไปด้วย ใจจะยิ่งใสยิ่งมีประสิทธิภาพ พุ่งไปข้างหน้าเป็นอัศจรรย์ 


 

................................................................................................................
จากหนังสือ ความดีสากล
โดย พระราชภาวนาจารย์   วิ.(เผด็จ ทตฺตชีโว)

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.01796551545461 Mins