โทษของความสกปรก

วันที่ 24 พค. พ.ศ.2559

โทษของความสกปรก

โทษของความสกปรก

 

    โทษของความสกปรก คือ ถ้าคนเรามีความสะอาดไม่พอ ผลที่ออกมาจะเกิดตรงกันข้ามทุกอย่าง เมื่อทิ้งข้าวของให้สกปรกเพราะทำความสะอาดไม่เป็น ความคิดสร้างสรรค์ย่อมไม่เกิด  จะจัดระเบียบสิ่งของเครื่องใช้ก็ไม่ได้แล้วส จะจัดลำดับขั้นตอนการพูด การเขียน ได้อย่างไร รวมไปถึงการใช้ น้ำคำ น้ำเสียง ตลอดจนอิริยาบถ ๔ นั่งนอน ยืน เดิน ไม่มีความสุภาพ พอเป็นคนไม่สุภาพ การแต่งกาย กิริยา มารยาท กลายเป็นคนมักง่าย และยังมักง่ายไปหมดทุกเรื่องแม้กระทั่งเรื่องเพศ เริ่มมั่วสุมคิดนอกใจ เอาแต่ใจ สนองตัณหาอารมณ์ตนเอง หลังจากนั้น การจัดลำดับขั้นตอนการพูดไม่ได้ เลือกใช้คำไม่เป็น ปรับน้ำเสียงไม่ถูกต้อง ทำบ่อยๆ เข้าจะไปทำงานหรือ กลับบ้านไม่ตรงเวลา เพราะบริหารเวลาไม่เป็น กลายเป็นคนโกหก ท้ายที่สุด จำอะไรไม่ค่อยได้ กลายเป็นคนสมาธิสั้นในที่สุดและนี่คือโทษภัยของความสกปรก
 

โทษของความสกปรก

 

................................................................................................................
จากหนังสือ ความดีสากล
โดย พระราชภาวนาจารย์   วิ.(เผด็จ ทตฺตชีโว)

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.023878268400828 Mins