ผู้ใดเบียดเบียนผู้อื่น

วันที่ 02 กพ. พ.ศ.2559

 

ผู้ใดเบียดเบียนผู้อื่น

 

ผู้ใดเบียดเบียนผู้อื่น
 ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลย 

เอตัง พุทธานะ สาสะนังฯ
นี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย 

โรงเรียนอนุบาล
 (20มกราคม2559)

 

 Total Execution Time: 0.010581684112549 Mins