มิตรแท้ 4 มิตรเทียม 4

วันที่ 30 มค. พ.ศ.2559

 

มิตรแท้ 4 มิตรเทียม 4

 

มิตรแท้ 4 มิตรเทียม 4

          การคบเพื่อนเป็นสิ่งสำคัญ มีผลต่อความเจริญก้าวหน้าและความเสื่อมของชีวิตอย่างมาก จึงควรทราบหลักธรรมเกี่ยวกับเรื่องมิตรที่เป็นข้อสำคัญ ๆ ไว้ ดังนั้นจึงกล่าวถึงคนที่ควรคบ คนที่ไม่ควรคบ และหลักปฏิบัติต่อกันระหว่างมิตรสหาย ดังนี้คือ

มิตรแท้ 4 มิตรที่ใจดี มิตรที่จริงใจ มี 4 ประเภทดังนี้

1. มิตรอุปการะ มีลักษณะ 4
  1) เพื่อนประมาท ช่วยรักษาเพื่อน
  2) เพื่อนประมาท ช่วยรักษาทรัพย์สินของเพื่อน
  3) เมื่อเพื่อนมีภัย เป็นที่พึ่งพำนักได้
  4) เมื่อเพื่อนมีกิจจำเป็น ช่วยออกทรัพย์ให้เกินกว่าที่ออกปาก

2. มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์ มีลักษณะ 4
  1) บอกความลับแก่เพื่อน
  2) รักษาความลับของเพื่อน
  3) เมื่อเพื่อนมีภัยอันตรายไม่ละทิ้ง
  4) แม้ชีวิตก็สละให้ได้

3. มิตรแนะนำประโยชน์ มีลักษณะ 4
   1) เพื่อนจะทำชั่วเสียหาย คอยห้ามปรามไว้
   2) แนะนำสนับสนุนให้เพื่อนตั้งอยู่ในความดี
   3) ให้เพื่อนได้ฟังได้รู้สิ่งที่ไม่เคยได้รู้ได้ฟัง
   4) บอกทางสุขทางสวรรค์ให้เพื่อน

4. มิตรมีน้ำใจ มีลักษณะ 4
   1) เพื่อนมีทุกข์ พลอยไม่สบายใจ (ทุกข์ ทุกข์ด้วย)
   2) เพื่อนมีสุข พลอยแช่มชื่นยินดี (สุข สุขด้วย)
   3) เขาติเตียนเพื่อน ช่วยยับยั้งแก้ไขให้
   4) เขาสรรเสริญเพื่อน ช่วยพูดเสริมสนับสนุน

มิตรเทียม 4  ศัตรูผู้มาในร่างของมิตร มี 4 ประเภทดังนี้

1. คนปอกลอก คนที่เอาของเพื่อนไปฝ่ายเดียว มีลักษณะ 4
1) คิดเอาแต่ได้ฝ่ายเดียว
2) ยอมเสียน้อย โดยหวังจะเอาให้มาก
3) ตัวมีภัย จึงมาช่วยทำกิจของเพื่อน
4) คบเพื่อน เพราะเห็นแก่ประโยชน์

2. คนดีแต่พูด มีลักษณะ 4
1) พูดแต่เรื่องที่พูดไปแล้ว เช่น พูดทวงบุญคุณ บอกว่าจะช่วยเหลือเพื่อน แต่ไม่ช่วยเหลือ
2) พูดแต่เรื่องที่ห่างไกล ที่ยังมาไม่ถึง
3) สงเคราะห์เพื่อนด้วยสิ่งที่ไม่มีประโยชน์
4) เมื่อเพื่อนมีกิจ อ้างแต่เหตุขัดข้อง

3. คนหัวประจบ มีลักษณะ 4
1) เพื่อนจะทำชั่วก็เออออหรือสนับสนุนด้วย
2) เพื่อนจะทำดีก็เออออไปด้วย
3) อยู่ต่อหน้าเพื่อนสรรเสริญเยินยอ
4) ลับหลังเพื่อนก็ติฉินนินทา

4. คนชวนให้ฉิบหาย มีลักษณะ 4
1) คอยเป็นเพื่อนดื่มน้ำเมา
2) คอยเป็นเพื่อนเที่ยวกลางคืน
3) คอยเป็นเพื่อนเที่ยวดูการละเล่น
4) คอยเป็นเพื่อนไปเล่นการพนัน

 

 

 Total Execution Time: 0.0018249313036601 Mins