คุ้มไหมหากคิดจะพยาบาทใครสักคน

วันที่ 30 มค. พ.ศ.2559

 

คุ้มไหมหากคิดจะพยาบาทใครสักคน

 

คุ้มไหมหากคิดจะพยาบาทใครสักคน

          พระเทวทัต.. ตามจองล้างจองผลาญพระพุทธเจ้าในทุกชาติที่เกิดมาเจอกัน อีกทั้งกรรมที่อาฆาตผูกกันมา  ยังดูดให้มาเกิดเป็นญาติกันก็มี  เป็นลูกศิษย์อาจารย์กันก็มี  เป็นพ่อลูกแท้  ๆ      กันก็มีดังในชาติที่พระพระเทวทัตเกิดเป็นพระเจ้ามหาตปาตะ   มีลูกเป็นธรรมบาลกุมาร   ซึ่งก็คือพระโพธิสัตว์    แต่สุดท้ายก็ฆ่าลูกแท้  ๆ   โดยนำมาตัดแขนทั้ง  ๒  ข้าง  ตัดขาทั้ง  ๒  ข้าง   และทำลายศีรษะ จนกระทั่งสิ้นชีวิต  เพราะทรงเข้าใจว่ามเหสีรักลูกมากกว่าตน
          ..ในทางกลับกัน   ในชาติที่พระเทวทัตไม่ได้เกิดมาเจอพระโพธิสัตว์ พระ เทวทัตก็ได้ทำความดีอย่างมากมาย  เพราะไม่เจอเสี้ยนหนามในใจที่ไปกระตุ้นให้ทำความชั่ว  จึงทำให้พระเทวทัตสร้างกุศลอย่างราบรื่นยิ่งยวดไม่แพ้กัน   บุญนี้จึงส่งผลให้พระเทวทัตเกิดมาเหนือกว่าพระโพธิสัตว์นับชาติไม่ถ้วน   
          ..เช่นที่ชาติพระเทวทัตเกิดมาเป็นพระราชา   พระโพธิสัตว์เกิดเป็นช้าง   ในชาติที่พระเทวทัตเกิดเป็นชฎิลดาบส   พระโพธิสัตว์เกิดเป็นสุกรใหญ่  ฯลฯ  แต่พอเกิดมาเจอกันทีไร  เพราะความอาฆาตแค้นจึงทำให้พระเทวทัตสูญเสียความดีในตัวได้ง่าย  และพร้อมจะเอาชีวิตเป็นเดิมพันในการทำลายล้างพระโพธิสัตว์  เท่ากับพระเทวทัตเอาบุญที่ทุ่มเททำมาเป็นอสงไขยกัป  มาเดิมพันในการทำความชั่วต้องสูญเสียบุญจำนวนมากไป  แถมได้บาปมาจนภพมนุษย์รองรับไม่ไหว  ดังในชาติสุดท้ายที่พระเทวทัตโดนธรณีสูบตกลงไปในอเวจีมหานรก
          พอได้อ่านเรื่องนี้แล้ว   อยากให้คิดเอาเองว่า  คุ้มไหม..? กับการคิดอาฆาตพยาบาทใครสักคน  และหากแรงอาฆาตพยาบาทนั้นดึงดูดให้ใครคนนั้นมาเกิดเป็นคนในครอบครัวของเรา  เพื่อล้างผลาญกันเอง  เราจะยังเป็นสุขได้อีกหรือ  ดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุด   คือ ให้ขอขมากัน   ให้อภัยกัน   เพื่อลดภพชาติที่ต้องมาจองเวรกัน  มาขัดขวางการสร้างบารมีกันเอง  เพราะ..ทิฐิมานะที่ไม่ยอมแพ้ อาจทำให้เราต้องแพ้ตลอดไปก็ได้...

 

 

 

 Total Execution Time: 0.0060630003611247 Mins