แตะใจไปตรงกลาง

วันที่ 04 กพ. พ.ศ.2559

 

แตะใจไปตรงกลาง

 

สรุปโอวาทที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมที่ ๒๒๔

          มิเตอร์เป็นตัววัด : ต้องทำให้ถูกหลักวิชชา ขอให้มีความเพียร ทำให้ถูกวิธีเดี๋ยวก็ได้ ถ้ามีความสุข ความบริสุทธิ์ ความเพียรมันก็จะเกิดขึ้นเอง “ถ้าไม่มีตรงนี้มันก็นั่งไปงั้น ๆ เอง” ให้เอามิเตอร์เป็นตัววัด ความชัด ใส สว่าง สุข บริสุทธิ์ ดูเหมือนช้าแต่ไม่ช้าหรอก เดี๋ยวพอได้แล้วมันจะฉิวเลย ความสุข ความบริสุทธิ์ ความปีติ ภาคภูมิใจ มโนปณิธาน เป้าหมายชีวิต มันจะมั่นคงเลย ตอนนี้มันมั่นคงบ้าง ไม่มั่นคงบ้าง

          แตะใจไปตรงกลาง : ปรับกายและใจให้สบาย ให้ผ่อนคลาย ทิ้งทุกอย่าง ปล่อยวางทุกสิ่ง ไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตาม ให้ใจใส ๆ เกลี้ยง ๆ ให้ใจไม่เกาะ ไม่เกี่ยว ไม่เหนี่ยว ไม่รั้งอะไรเลย แม้มีภารกิจงานหยาบก็ตาม ให้ปล่อยวาง ให้ใจหยุด หลุดจากพันธนาการในทุกสิ่ง ให้ใจเกลี้ยง ๆ โล่ง ๆ ว่าง ๆ แตะใจไปตรงกลางอย่างสบาย ๆ ให้ไปถึงประสบการณ์ภายใน ที่เราเคยเข้าถึงในทุก ๆ ประสบการณ์

 

คุณครูไม่ใหญ่

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011847972869873 Mins