นึกถึงบุญบ่อยๆ ค้ากำไรเกินควรหรือไม่

วันที่ 12 มิย. พ.ศ.2562

นึกถึงบุญบ่อยๆ ค้ากำไรเกินควรหรือไม่

การนึกถึงบุญบ่อย ๆ ไม่ใช่การค้ากำ ไรเกินควร
เพราะไม่มีใครเสียหาย
การค้ากำ ไร ต้องเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจ มีได้ มีเสีย
แต่นึกถึงบุญแล้ว ทำ ให้เราปลื้ม
ทำ ให้ใจเราห่างจากบาปอกุศล
ยิ่งนึก ยิ่งปลื้ม
บุญก็ยิ่งขยาย ใจก็ยิ่งบริสุทธิ์
ยิ่งอธิษฐานจิตตอนที่ใจบริสุทธิ์
ความปรารถนาของเราก็จะสมหวัง

อธิษฐานเข้าไปเถิด ไม่ได้ทำ ให้ใครเสียหาย
สิ่งที่เราอธิษฐาน
เป็นการตั้งเป้าหมายในการทำ ความดี
เป้าหมายที่จะให้บรรลุมรรคผลนิพพาน
18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546

จากหนังสือ คำสอนคุณครูไม่ใหญ่3

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011931975682576 Mins