ทำบุญมาเยอะแล้ว “ขอพักก่อน”

วันที่ 12 มิย. พ.ศ.2562

ทำบุญมาเยอะแล้ว “ขอพักก่อน”

เราต้องไม่ประมาทในการสร้างบารมี
อย่าคิดว่า
ทำ บุญมาเยอะแล้ว “ขอพักก่อน”
แค่ความคิดคำ นึงว่า ขอพักก่อน
แสดงว่าจิตดวงนี้ถูกพญามารเข้าสิงแล้ว
ทำ ให้เกิดความคิดวิปริตอย่างนี้
แต่เราไม่รู้ตัว ไม่รู้จัก และไม่เข้าใจด้วยว่า
ความคิดอย่างนี้จะเป็นพิษเป็นภัยต่อตัวเรา

เพราะเมื่อเราหยุดพัก บุญก็พักด้วย
แล้วบุญกับบาปชิงช่วงช่วงชิงกันอยู่ตลอดเวลา
เมื่อบุญพัก บาปก็จะได้ช่องเสียบเข้ามาทันที
เดี๋ยวก็จะไปกันใหญ่ จะฉุดดึงไปโน่นไปนี่
ไปทำ อกุศลอะไรต่ออะไรอีกมากมาย
เพราะฉะนั้น วันหนึ่งคืนหนึ่งที่ผ่านไป อย่าประมาท
เราต้องสร้างบุญให้เต็มที่ทุกวัน
เพราะเราเกิดมาเพื่อ...
ทำ พระนิพพานให้แจ้ง
แสวงบุญ
และสร้างบารมีนะลูกนะ
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547

จากหนังสือ คำสอนคุณครูไม่ใหญ่3

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011096159617106 Mins