สำคัญที่...ใจใส

วันที่ 03 มิย. พ.ศ.2562

สำคัญที่...ใจใส

Trick หรือเคล็ดลับของการทำ บุญ มีอยู่นิดเดียวเท่านั้น
คือ ต้องใจใส ๆ
“ใจใส” ตรงกันข้ามกับ “ใจหมอง” เช่นเดียวกับ ศึกชิงภพ ปิดงบดุลชีวิต มีเทคนิคอยู่นิดเดียว ให้ใจใสๆ เข้าไว้
ใจใส ๆ อย่าให้ขุ่นมัว ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตาม จากภาพที่ได้เห็น จากเสียงที่เราได้ยิน เราไม่ต้องไปขุ่นมัว ขณะที่เราทำ บุญนั้น เป็นช่วงที่เราจะต้องตักตวงบุญของเราให้เต็มที่
ถ้าใจเราใส ๆ แล้ว บุญมันไม่หก พญามารก็ไม่ได้ช่อง เพราะฉะนั้น

ดวงบุญของเราจะเป็นบุญล้วน ๆ ที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ติดอยู่ในกลางกาย
จะมีอานิสงส์คือ เราจะได้ไปเกิดในภพภูมิที่ประณีต สะอาด สวยสดงดงาม ตามกำ ลังแห่งบุญที่เราได้กระทำ เอาไว้
เมื่อลงมาเกิดเป็นมนุษย์ รูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ คุณสมบัติ เราจะไม่มีวิบัติเจือเลย จะได้ทรัพย์มาอย่างเย็น ๆ สบาย ๆ จะไม่ได้แบบทุกขลาภ คือ ต้องเดือดร้อนก่อนแล้วจึงได้ หรือได้ทรัพย์มาแล้ว ทรัพย์กระจาย
หายไปแทนที่ทรัพย์นั้นจะเพิ่มพูน เวลาใช้ทรัพย์ก็ปีติเบิกบาน มีเหตุมีผลสมควร แล้วก็เป็นไปเพื่อเป็นบุญต่อบุญ สมบัติต่อสมบัติ
จะมีพวกพ้อง บริวาร มีญาติที่ดีคอยปกป้องผองภัย อะไรที่จะร้อนอก
ร้อนใจ ร้อนหูร้อนตา เขาจะไม่ให้เราได้รู้ได้เห็นเลย จะไปแก้ไขกันให้เสร็จเรียบร้อยก่อน ให้เราเจอแต่สิ่งที่สวย ๆ งาม ๆ เสียงที่ไพเราะ รสที่อร่อย กลิ่นที่หอม ๆ สัมผัสที่นุ่มนวล ใจก็เบิกบานแช่มชื่น นี่จะเป็นวิบากที่เป็นกุศลติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติ
นอกจากนี้ ยังมีผลมาถึงอริยทรัพย์อีก เวลาปฏิบัติธรรมจะง่าย ปฏิบัติสะดวก รู้ได้เร็ว จะเข้าถึงธรรมตั้งแต่ยังเยาว์วัย แล้วธรรมนี้จะติดไปกระทั่งเราเป็นชาวสวรรค์หรือเทวโลก กายข้างนอกเป็นกายทิพย์ แต่ข้างในเป็นธรรมกาย

หลวงพ่อเสียดายบุญนะ ถ้าหากว่า มันหก ๆ หล่น ๆ อยากจะพยายามประคับประคองให้ลูก ๆ ทุกคนทำบุญเป็น ให้ได้บุญกันเต็มเม็ด
เต็มหน่วย ต้องฉลาดในการสร้างบุญ ในการหาบุญ ในการรักษาบุญ
ในการใช้บุญ ต้องทำ ให้ถูกหลักวิชชา ที่ผ่านมาก็แล้ว ๆ ไป แต่ที่จะมาถึงในอนาคต ต้องทำ ให้เป็น ถึงแม้ต้นคดแต่ปลายมันต้องตรง ๆ บุญต้อง
เต็มเม็ดเต็มหน่วย
เรื่องนี้ยายจะสั่งสอนอบรมนัก เกี่ยวกับเรื่องการหาบุญ การใช้บุญ ต้องประณีต ต้องละเอียด เพราะฉะนั้นท่านจะทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความประณีต แล้วอธิษฐานจิตล้อมคอกรัดกุม ไม่มีช่องว่างช่องโหว่ ที่พญามาร
จะได้ช่องเอาสิ่งไม่ดีมาสอดละเอียดให้ไปเป็นวิบัติได้เลย
ท่านเล่าให้หลวงพ่อฟัง และพูดถึงคติในอนาคตของท่านว่า
“ภพชาติต่อไป ยายต้องเป็นผู้ชาย ยายจะได้บวช ยายจะได้สมบัติมาอย่างเย็น ๆ ยายจะได้ทำ วิชชา ยายจะได้ไปรู้ไปเห็น ใครจะมาปิดมาบังอะไรยายไม่ได้เลย ในนิพพาน ภพสาม โลกันต์หรือที่ไหน จะมาบังญาณทัสสนะของยายไม่ได้เลย ยายจะไปรู้ไปเห็นหมด เพราะชาตินี้ยายบริสุทธิ์ ทั้งกาย วาจา ใจ ทั้งการสร้างบุญสร้างบารมีทุกอย่างเลย”

เวลาท่านเล่าเรื่องนี้ ท่านจะเบิกบาน มีความปีติ หลวงพ่ออยากให้ลูกทุกคนเป็นอย่างนี้นะ เป็นอย่างที่ยายท่านเป็น แล้วยายก็อยากจะให้
เราเป็นด้วย เพราะฉะนั้นเจอสิ่งอะไรที่ทำ ให้ใจเราขุ่นมัว เราก็ต้องไม่ขุ่นมัว ต้องใสอย่างเดียว
trick มีอยู่นิดเดียว ให้ใจใส ๆ เข้าไว้
10 กันยายน พ.ศ. 2545

จากหนังสือ คำสอนคุณครูไม่ใหญ่3

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0012277523676554 Mins