สติเดินหน้า เสงี่ยมตามหลัง

วันที่ 08 กพ. พ.ศ.2559

สติเดินหน้า เสงี่ยมตามหลัง

โสรจฺจํ  อวิหึสา  จ    ปาทา  นาคสฺส  เต  ทุเว
สติ  จ  สมฺปชญฺญญฺจ    จรณา  นาคสฺส  เต  ปเร

โสรัจจะและอวิหิงสานั้น เป็นช้างเท้าหลัง
สติและสัมปชัญญะนั้น เป็นช้างเท้าหน้า
(ขุ.เถร. ๒๖/ ๓๘๔/ ๓๖๘)

                  ทำไมบางคนจึงสงบไม่ได้ เสงี่ยมไม่ได้ อดทนไม่ได้นิดหน่อยก็ไม่พอใจ เล็กน้อยก็ชอบโวยวายรังแต่จะเบียดเบียน และสร้างความเดือดร้อนอยู่เสมอทั้งๆ ที่เหตุก็เพียงเล็กน้อย เรื่องเล็กก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ด้วยเหตุเพราะขาดสติ ขาดความระลึกได้เพราะขาดสัมปชัญญะ ขาดความรู้ตัว ขาดความรอบคอบจึงนิ่งไม่เป็น สงบเสงี่ยมไม่เป็นก่อเกิดการก้าวร้าวเบียดเบียนผู้มีสติระลึกได้ มีสติสัมปชัญญะความรู้ตัวแม่มีอารมณ์แรงๆมากระทบก็ไม่กระเทือนสามารถรักษาความสงบเสงี่ยม เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่ฉุนเฉียวเกรี้ยวกราด มีความยับยั้งชั่งใจสงบนิ่งมั่นคง เหมือนขุนเขาตระหง่านไม่หวั่นหวาดแรงลมความระลึกได้และความรู้ตัว จึงเป็นช้างเท้าหน้าความเสงี่ยมเป็นความเบียดเบียน จึงเป็นช้างเท้าหลังรวมพลังสรรค์สร้างต้นแบบดีๆ แก่โลกให้สามารถอยู่อย่างปกติสุขได้ในท่ามกลางอุปสรรคนานัปการ

-----------------------------------------------------------
" หนังสือส่องธรรม ล้ำภาษิต "
พระครูสมุห์ณรงค์  ทนฺตจิตฺโต

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00090246597925822 Mins