ธมฺเม ฐิโต ปรโลกํ น ภาเยติ ตั้งอยู่ในธรรมแล้ว ไม่ต้องกลัวปรโลก
...อ่านต่อ
บัณฑิตผู้ทรงธรรมไม่ได้เป็นง่ายๆแม้มีโอกาสทำชั่วเพื่อผู้อื่นก็ไม่ทำแม้มีโอกาสทำชั่วเพื่อความสุขส่วนตนก็ไม่ทำตรงกันข้าม
...อ่านต่อ
การบรรลุธรรมไม่ได้จำกัดชนชั้นการหมดกิเลสไม่ได้จำกัดวัยการสิ้นอาสวะ ไม่ได้จำกัดเพศภาวะทุกเพศ ทุกวัย
...อ่านต่อ
ความรักทำให้ระยะทางหายไปความชังทำให้ระยะทางเพิ่มขึ้นเมื่อใจรักแล้วไกลแค่ไหนก็เหมือนใกล้ดั้นด้นไปหา
...อ่านต่อ
 ความเป็นผู้ใหญ่ไม่ได้วัดแค่การเกิดก่อนหรือมีร่างกายเติบใหญ่การรู้จักกาล รู้จักพูด รู้จักควรไม่ควรรู้จักให้อภัย
...อ่านต่อ
ความประมาทเป็นมหันตภัยร้ายที่มักเริ่มต้นจากสิ่งเล็กน้อยที่คนเรามักมองข้ามอย่าคิดว่าเล็กน้อย อย่าคิดว่าไม่เป็นไรรูรั่วเล็กๆ
...อ่านต่อ
ความดี ๔ ประการที่ผู้ครองเรือนพึงมีเมื่อมีขึ้นแล้วจะประสบแต่ความสุขเมื่อเป็นผู้ครองเรือนต้องขยันไม่ขยันคนอื่นก็เหยียดหยาม
...อ่านต่อ
   ใครทำกรรมใดไว้ ย่อมได้รับผลแห่งกรรมนั้นไม่มีใครดลบันดาลให้เป็นไป เว้นแต่ตัวเราเองเราทำไม่ดี
...อ่านต่อ
สรรพสิ่งในภพสามย่อมไม่เที่ยงแปลผันเสมอไม่ว่าจะเป็นตัวเรา ตัวใคร สิ่งใด สัตว์ใดก็เป็นเช่นนี้หากใครไปยึดติดกับสิ่งที่มีความแปลผัน
...อ่านต่อ
บัณฑิตผู้ทรงธรรมไม่ได้เป็นง่ายๆแม้มีโอกาสทำชั่วเพื่อผู้อื่นก็ไม่ทำแม้มีโอกาสทำชั่วเพื่อความสุขส่วนตนก็ไม่ทำตรงกันข้าม
...อ่านต่อ
เป็นธรรมดาที่บิดามารดาปราถนาได้ลูกดีๆลูกที่ดีกว่า บิดามารดา เรียก อภิชาตบุตรลูกที่เสมอ บิดามารดา
...อ่านต่อ
  คุณธรรมของบัณฑิตอย่างหนึ่งคือมีศีล มีธรรม และละเว้นบาปธรรมฝ่ายกุศลเป็นความสะอาด ปราศจากความสกปรก
...อ่านต่อ
ทำไมบางคนจึงสงบไม่ได้ เสงี่ยมไม่ได้ อดทนไม่ได้นิดหน่อยก็ไม่พอใจ เล็กน้อยก็ชอบโวยวายรังแต่จะเบียดเบียน
...อ่านต่อ
   การใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษา เป็นสิ่งดีทำให้เราเห็นกว้าง รู้กว้างโลกที่กว้างขวางใบนี้มีอะไรน่าศึกษาอย่างมากมายและไม่มีที่สิ้นสุดผู้มีความรู้ดี
...อ่านต่อ
   ยากนักที่ใครจะปฏิเสธสรรเสริญและนินทาสรรเสริญนินทา เป็นของคู่โลกมายาวนานถ้าเราใส่ใจคำสรรเสริญนินทา
...อ่านต่อ
 การได้ประโยชน์เป็นสิ่งสำคัญแต่มีบางถ้อยคำแม้เราได้ประโยชน์ก็ไม่ควรพูดถ้อยคำที่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน
...อ่านต่อ
   วิธีสังเกตคนได้ดีอย่างหนึ่ง คือ การดูคำพูดคนดีแต่พูดมักพูดให้คนเคลิบเคลิ้ม พูดใหญ่โตพูดให้คนลุ่มหลง
...อ่านต่อ
เป็นเรื่องธรรมดาที่คนคุ้นเคยจะถามไถ่สารทุกข์กันเราควรจะตอบอย่างไร บอกเล่าทุกข์สุขแค่ไหนถามเรื่องสุขก็ต้องตอบพอประมาณ
...อ่านต่อ
เคยสงสัยไหม ทำไมบางคน ถูกอบรมก็มาก ผ่านครูอาจารย์ดีๆ ก็ไม่น้อยแต่ก็ยังยากจะได้ดี...ด้วยความดื้อดึง มีทิฏฐิ
...อ่านต่อ
 คนเราไม่ควรเก่งเรื่องคนอื่นแต่ควรเก่งเรื่องของตนก่อนเป็นอันดับแรกบางคนเก่งมากที่จะแนะนำคนอื่นว่าสิ่งนี้ยังไม่ทำ
...อ่านต่อ
เคยได้ยินคนบ่นไหมว่า "ทำคุณบูชาโทษ โปรดสัตว์ได้บาป" อันที่จริงทำบุญย่อมได้บุญ ทำบาปย่อมได้บาปทำดีย่อมได้ดี
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล