แม้ทะเลาะ คนดีกับคนพาลก็ต่างกัน

วันที่ 02 กย. พ.ศ.2553

sp530902.jpg

สเจปิ สนฺโต วิวทนฺติ ขิปฺปํ สนฺธิยเร ปุน
พาลา ปตฺตาว ภิชฺชนฺติ น เต สมถมชฺฌคู ฯ

ถึงแม้สัตบุรุษวิวาทกัน ก็กลับเชื่อมกันได้สนิทโดยเร็ว
ส่วนคนพาลทั้งหลายย่อมแตกกันเหมือนภาชนะดิน
เขาย่อมไม่ได้ความสงบเวรกันเลย

(ขุ.ชา. ๒๗/๑๓๖)

 

คนดีกับคนพาลนั้น แตกต่างกันลิบลับ

แม้จะทะเลาะกันก็ยังแตกต่างกัน

คนดีมีความอดทนสูง มีความอดกลั้นมาก ไม่แสดงอาการโกรธให้เห็น

ยกเว้นมันเหลืออดแล้ว แต่กระนั้นก็หายโกรธเร็ว

 

คนดีย่อมไม่ผูกโกรธ และย่อมให้อภัยซึ่งกันและกัน

เมื่อใจสงบความเป็นมิตรจึงเชื่อมเข้าหากันได้โดยไม่ยาก

เหมือนไม้ขีดลงไปในน้ำ น้ำย่อมไหลเข้าหากันอย่างรวดเร็ว

แนบแน่นสนิทและไร้ร่องรอย

 

คนพาลมักขาดความอดกลั้น มักแสดงอาการโกรธอยู่เสมอ

โกรธก็ง่าย แต่หายยาก

คนพาลย่อมผูกโกรธ ผูกใจเจ็บ ย่อมไม่อภัยให้ใครง่ายๆ

 

เมื่อคนพาลวิวาทกับคนพาล

เหตุการณ์ย่อมบานปลาย

เวรของเขาย่อมพอกพูน

ย่อมแตกกัน ยากนักที่จะสมานเข้าหากัน

 

เหมือนหม้อดินที่ตกกระทบพื้น

แล้วแตกกระจัดกระจาย

ไม่สามารถนำมาต่อกันได้อีก

ดังนั้น จงอย่าอยู่ใกล้คนพาลและอย่าวิวาทกับใครๆเลย

 


ขอขอบคุณ หนังสือ ส่องธรรม ล้ำภาษิต เล่ม ๒
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
ห้ามนำไปใช้ประโยชน์ทางการค้าหรือหากำไร ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดและต้องรับโทษตามกฎหมาย

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00094673633575439 Mins