กิจที่มีคุณค่า

วันที่ 03 กพ. พ.ศ.2559

กิจที่มีคุณค่า

ยญฺหิ   กิจฺจํ   ตทปวิทฺธํ    อกิจจํ   ปน   กยิรติ
อุนฺนฬานํ   ปมตฺตานํ    เตสํ   วฑฺฒนฺติ   อาสวา

คนทอดทิ้งกิจที่ควรทำ ไปทำกิจที่ไม่ควรทำ
เมื่อเขาถือตัวมัวประมาท อาสวะย่อมเจริญ
(ขุ.ธ. ๒๕/ ๓๑/ ๕๔)

 

                โปรดเห็นคุณค่ากิจที่ควรทำโดยเริ่มต้นจากที่สิ่งที่อยู่เบื้องหน้าคนที่ดูงั้นๆ สิ่งของที่ดูธรรมดาๆการงานที่ดูเหมือนไม่มีอะไรทุกสิ่งอย่างมีคุณค่าในตัวเสมอเราจะเริ่มรู้คุณค่าเมื่อขาดสิ่งเหล่านั้นหรือผ่านกาลเวลาไปอย่าให้โอกาสดีๆ สิ่งดีๆ คนดีๆ ที่เข้ามาหลุดลอยไปดูแลเอาใจใส่กันและกันให้ดี...โปรดจำไว้ สิ่งที่อยู่เบื้องหน้าเรา คือ เรื่องจริง คนจริง ของจริงโปรดเห็นคุณค่าสิ่งเหล่านี้จริงๆและทำสิ่งที่ควรทำโดยเร็วจะได้ไม่เสียใจอยากย้อนเวลากลับมาเริ่มต้นใหม่อย่าใส่ใจสิ่งที่อยู่ไกลเกินไป อย่าทอดทิ้งสิ่งที่ควรทำอย่าเสียเวลากับสิ่งที่ไม่ควรทำอย่าละเลยหน้าที่หลัก อย่าดูเบาเรื่องสำคัญอย่าถือตัวมัวประมาท เมื่อพลั้งพลาดรีบแก้ไขจะชื่อว่าเป็นผู้มีแต่ความเจริญ

 

-----------------------------------------------------------
" หนังสือส่องธรรม ล้ำภาษิต "
พระครูสมุห์ณรงค์  ทนฺตจิตฺโต

 

 

 Total Execution Time: 0.0089979330698649 Mins