กำความเพียร คือ กำความสำเร็จ

วันที่ 03 กพ. พ.ศ.2559

กำความเพียร คือ กำความสำเร็จ

โกสชฺชํ  ภยโต   ทิสฺวา   วิริยามฺภญฺจ   เขมโต
อารทฺธวิริยา  โหถ    เอสา   พุทฺธานุสาสนี

ท่านทั้งหลายจงเห็นความเหกียจคร้านว่าเป็นภัย
และเห็นการปรารภความเพียรว่าเป็นความปลอดภัย
แล้วปรารภความเพียรเถิด
นี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
(ขุ.อป. ๓๓/ ๓๕/ ๕๙๖)

 

               ความเจริญไม่ได้มาจากความเกียจคร้านความสำเร็จไม่ได้มาจากคนขี้เกียจความเกียจคร้านเป็นภัยร้านในคราบมิตรคนขี้เกียจพบภัยร้ายในคราบความสบายความเกียจคร้านเป็นเหมือนมิตรตอนแรกแต่จะเป็นศัตรูตลอดกาลคนขี้เกียจเหมือนสบายตอนแรกแต่จะลำบากตลอดไปการคิดค้นสิ่งดีๆ ในโลกมาจากความหมั่นเพียรผลงานสรรค์สร้างโลกมาจากคนขยันคนขยันเท่านั้นที่จะสร้างอนาคตคนประกอบความเพียรเท่านั้นที่สรรค์สร้างโลกคนกำความเพียรคือคนกำความสำเร็จคนมีความเพียรคือคนมีอนาคตความเพียรสำคัญที่มนุษย์ไม่ควรละเลยคือความเพียรที่มุ่งไปสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นเป็นความเพียรทางจิตด้วยการเจริญสมาธิภาวนาเป็นความเพียรที่ทำให้มนุษย์ไม่กลับมาแพ้ชีวิตจะร่มเย็น ปลอดภัย และเป็นสุขอย่างแท้จริง

 

-----------------------------------------------------------
" หนังสือส่องธรรม ล้ำภาษิต "
พระครูสมุห์ณรงค์  ทนฺตจิตฺโต

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.020194733142853 Mins