บุญคือมิตรแท้

วันที่ 20 สค. พ.ศ.2553

สหาโย อตฺถชาตสฺส โหติ มิตฺตํ ปุนปฺปุนํ
สยํ กตานิ ปุญฺญานิ ตํ มิตฺตํ สมฺปรายิกํ ฯ

สหายเป็นมิตรของคนผู้มีความต้องการเกิดขึ้นบ่อยๆ
บุญทั้งหลายที่ตนทำเอง บุญนั้นจะเป็นมิตรในสัมปรายภพ

(สํ.ส. ๑๕/๕๑)

 

ดิน บดอัดทับถมทุกสิ่งทุกอย่าง

แต่ทำอะไรบุญไม่ได้

น้ำ ถาโถมถลาท่วมทลายสารพัดสิ่ง

แต่ทำอันตรายบุญไม่ได้

ลม ก่อเกิดพายุระห่ำพัดทุกสิ่งพังพาบทำลายลงในพริบตา

แต่ทำลายบุญไม่ได้

ไฟ มอดไหม้สรรพสิ่งให้เป็นจุณได้

แต่มอดไหม้บุญไม่ได้

บุญ เป็นของเฉพาะตัว

ซึ่งใครๆลักขโมยไม่ได้ ทำลายไม่ได้

บุญ เป็นแก้วสารพัดนึก

บันดาลทุกสิ่งได้สมปรารถนา

บุญ ให้สมบัติที่พึงหวังทั้งปวง

แก่มนุษย์และเทวดาทั้งหลาย

บุญ เป็นมิตรแท้ของเจ้าของ

เป็นมิตรแท้ตลอดแม้ข้ามชาติ

บุคคลรักบุญเพียงไรก็สุขเพียงนั้น

บุคคลสร้างบุญเพียงไรก็บริบูรณ์เพียงนั้น

ดังนั้น เราจึงควรรักบุญให้มากที่สุด

สร้างบุญให้เต็มเปี่ยม

จนกว่าจะถึงที่สุดแห่งธรรม

 

 

ขอขอบคุณ หนังสือ ส่องธรรม ล้ำภาษิต เล่ม ๒

สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗

ห้ามนำไปใช้ประโยชน์ทางการค้าหรือหากำไร ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดและต้องรับโทษตามกฎหมาย

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00082619984944661 Mins