ย.อ.ม.

วันที่ 05 สค. พ.ศ.2553

sp530805.jpg

กิจฺฉากาเล กิจฺฉสโห           โย กิจฺฉํ นาวติวตฺตติ

ส กิจฺฉนฺตํ สุขํ ธีโร              โยคํ สมธิคจฺฉติฯ

ถึงคราวลำบาก ก็ทนลำบากได้ ไม่ย่อท้อต่อความลำบาก

ผู้นั้นจัดว่าเป็นนักปราชญ์ย่อมได้รับความสุขซึ่งเป็นปลายทางแห่งความลำบาก

                                                                                               (ขุ.ชา. ๒๗/๒๔๘)

ลำบากเป็นยาขม แต่ไร้ลมไร้ขมขื่น

ต่อสู้และหยัดยืน เชิดหน้าชื่นมื่นอุรา

ลำบากก็ต้องทน ชีวิตคนอย่างนี้หนา

ท้ายสุดสุขอุรา เพราะทนมาบัดนี้เอย

 

ความลำบากแม้ไม่มีใครอยากประสบ

แต่หากต้องการพบกับความสำเร็จ

ก็ต้องกล้าหาญเผชิญหน้ากับมัน

 

  • สูตรสำเร็จที่ทำให้ทนต่อความลำบากได้  คือ  ย.อ.ม.

ย. – ยอม       คนเรายอมไม่เป็น ก็เย็นไม่ได้      ถ้ายอมเป็น ก็เย็นสบาย

อ. – อดทน    อดต่อสิ่งที่อยากได้ แต่ไม่ได้      ทนต่อสิ่งที่ไม่อยากได้ แต่ก็ได้

ม. – มุ่งมั่น    มองที่เป้าหมาย ไม่ถึงที่หมายจะไม่ลดละ     มุ่งมั่นตลอดเวลา จนกว่าจะถึงเส้นชัย

 

การยอม    ทำให้ทนต่อความลำบากต่างๆ ได้เพิ่มขึ้น

ความอดทน    ทำให้รู้สึกว่าไม่ลำบากเท่าไหร่

ความมุ่งมั่น    ทำให้เราไม่สนใจต่อความยากลำบาก สนใจแต่ความสำเร็จ

 

เมื่อมีสิ่งเหล่านี้ ย่อม “ทน” ได้มากกว่าใครๆ จนไม่รู้สึกว่าต้อง “ทน” ย่อมประสบความสำเร็จในชีวิต ได้รับผลแห่งความลำบากนั้น คือ ความสุขอย่างยิ่งในเบื้องปลาย

 

ขอขอบคุณ หนังสือ ส่องธรรม ล้ำภาษิต เล่ม ๒

สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗

ห้ามนำไปใช้ประโยชน์ทางการค้าหรือหากำไร ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดและต้องรับโทษตามกฎหมาย

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011606494585673 Mins