ผู้รักตนไม่ควรเบียดเบียนผุ้อื่น

วันที่ 18 กย. พ.ศ.2553

sp530919.jpg

สพฺพา ทิสา อนุปริคมฺม เจตสา
เนวชฺฌคา ปิยตรมตฺตนา กฺวจิ
เอวํ ปิโย ปุถุ อตฺตา ปเรสํ
ตสฺมา น หึเส ปรํ อตฺตากาโม ฯ

เราคิดค้นหาทุกทิศแล้ว
ก็ไม่พบผู้อื่นซึ่งเป็นที่รักยิ่งกว่าตนในที่ไหน ๆ
ถึงผู้อื่นก็มีตนเป็นที่รักมากอย่างนี้
เพราะฉะนั้น ผู้รักตนจึงไม่ควรเบียดเบียนผู้อื่น

(สํ.ส. ๑๕/๑๐๙)

 

รักที่สุด คือ ตัวเอง

รักรองลงมา คือ คนที่รักเรา

ไม่มีใครไม่รักตัวเอง

ตัวเองนั่นแหละเป็นที่รักที่สุด

อยู่ที่ว่าจะรักตัวเองเป็นแค่ไหน

 

รักตัวเองเป็น

ต้องไม่โอ๋ตัวเองจนเกินไป

ต้องไม่อัดตัวเองจนเกินไป

ต้องฝึกฝนตัวเองอยู่เสมอ

 

ข้อสำคัญ

ทุกคนเขาก็รักตัวของเขา

ดังนั้นอย่าไปเบียดเบียนใคร ๆ

อย่าทำอะไรเกินเหตุ

ถ้าเขาทำเราคืนบ้างจะเป็นอย่างไร

จะรู้สึกอย่างไร จะคิดอย่างไร

จะเจ็บแค่ไหน

เรื่องจะจบหรือไม่

 

หยุดเถิด

อย่าก่อเวรกันเลย

มาสร้างโลกให้น่าอยู่

อยู่ร่วมกันด้วยความรัก

รักให้กว้างออกไป

รักสรรพสัตว์ทั้งหลาย

เหมือนเรารักเรา

ถึงแม้ไม่เต็มร้อย

แต่อย่างน้อย

ไม่เบียดเบียนกันนั่นแหละดี

 

 

ขอขอบคุณ หนังสือ ส่องธรรม ล้ำภาษิต เล่ม ๒
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
ห้ามนำไปใช้ประโยชน์ทางการค้าหรือหากำไร ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดและต้องรับโทษตามกฎหมาย

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.014678319295247 Mins