อายุ เวลา ความดี

วันที่ 15 กย. พ.ศ.2553

sp530915.jpg

อปฺปมายุ มนุสฺสานํ หิเฬยฺยํ นํ สุโปริโส
จเรยฺยาทิตฺตสีโสว นตฺถิ มจฺจุสฺส นาคโม ฯ

อายุของมนุษย์มีน้อย คนดีพึงดูถูกอายุนั้นเสีย
พึงประพฤติตนดุจคนมีศีรษะถูกไฟไหม้
มฤตยูจะไม่มาถึงย่อมไม่มี

(สํ.ส. ๑๕/๑๕๘)

 

ผู้ประมาท...

คิดว่าตนอายุยืนยาว

ทำเหมือนตนจะไม่ตาย

ทิ้งเวลาไปอย่างน่าเสียดาย

เกียจคร้านอยู่เสมอ

เห็นความดีดุจยาพิษ

เห็นความชั่วดุจขนม

 

บัณฑิต...

รู้ว่าตนอายุสั้นนัก

ทำเหมือนจะตายวันนี้

ใช้เวลาอย่างกระเหม็ดกระแหม่

ทำความเพียรอยู่เป็นนิจ

เห็นความดีดุจขนม

เห็นความชั่วดุจยาพิษ

 

บัณฑิต...

ซึ้งใจว่าอายุมนุษย์มีน้อย

จึงเร่งขวนขวายทำความดี

เหมือนศีรษะมีกองไฟ

จะให้เฉยเมยอยู่อย่างไร

เมื่อความตายไม่เคยไปไม่ถึงผู้ใด

บัณฑิตจึงสร้างบารมี เอาชีวิตเป็นเดิมพัน

เพราะรู้ว่าถึงตายก็คุ้ม

 

 

ขอขอบคุณ หนังสือ ส่องธรรม ล้ำภาษิต เล่ม ๒
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
ห้ามนำไปใช้ประโยชน์ทางการค้าหรือหากำไร ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดและต้องรับโทษตามกฎหมาย

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010510007540385 Mins