เอาชีวิตเป็นเดิมพัน

วันที่ 25 กย. พ.ศ.2553

sp530925.jpg

อนิพฺพินฺทิยการิสฺส สมฺมทตฺโถ วิปจฺจติ

ประโยชน์ย่อมสำเร็จโดยชอบแก่ผู้ทำโดยไม่เบื่อหน่าย

(ขุ.ชา. ๒๗/๕๓๓)

 

การสร้างบารมีทำให้เราได้สิ่งที่ดีที่สุด

การสร้างบารมีทำให้เราย่นภพย่นชาติ

การสร้างบารมีทำให้เราก้าวสู่ความสมบูรณ์

 

แต่การจะได้อย่างนี้อย่างรวดเร็วนั้น

ไม่เพียงแค่ทำความดีไปวัน ๆ

ไม่ใช่แค่ทำความดีเพียงผิวเผิน

แต่ต้องสร้างบารมีชนิดเอาชีวิตเป็นเดิมพัน

สิ่งอะไรที่เรามีต้องเปลี่ยนเป็นบารมีให้หมด

เพราะนั่นคือ สิ่งที่จะติดตัวเราไปได้จริง ๆ

 

แม้หนทางในระหว่างนั้นจะมีขวากหนามเพียงใด

เราจะต้องอดทน มุ่งมั่น ฝ่าฟัน มีจิตใจมั่นคง

ด้วยชีวิตการสร้างบารมี ย่อมไม่ได้ดังหวังในทุกสิ่ง

แต่การได้ทุกสิ่ง ได้จากการสร้างบารมี

 

ขอขอบคุณ หนังสือ ส่องธรรม ล้ำภาษิต เล่ม ๒
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
ห้ามนำไปใช้ประโยชน์ทางการค้าหรือหากำไร ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดและต้องรับโทษตามกฎหมาย

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.001181968053182 Mins