เป็นไปตามกรรม

วันที่ 26 กย. พ.ศ.2553

กมฺมุนา วตฺตติ โลโก

สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม

(ม.ม. ๑๓/๖๔๘)

 

แรงยนต์กี่แรงม้า

แรงไฟกี่ล้านโวลต์

แรงน้ำกี่ล้านบาร์

ก็มิสามารถต้านทานแรงกรรมได้

 

พลังน้ำจะกี่สาย

พลังลมจะกี่ทิศ

พลังแสงอาทิตย์จะกี่ดวง

ก็มิสามารถยับยั้งพลังกรรมได้

 

จะดำดิ่งสู่ก้นสมุทร

จะปีนป่ายสู่ยอดเขาสูงสุด

จะอยู่ในเมือง จะอยู่ในป่า

จะอยู่ในโลก หรือออกไปนอกโลก

ก็มิอาจหลบลี้หนีกรรมไปได้

 

ผู้ไม่ประมาทเป็นบัณฑิต

จึงหมั่นสั่งสมความดี ละเว้นความชั่ว

ทำจิตใจให้ผ่องใส

กระทำอย่างสุดตัว สุดหัวใจ

เพราะรู้ดีว่า อย่างไรเสีย

ผลแห่งการกระทำนั้น

ย่อมตอบสนองไม่ช้าก็เร็ว

โดยไม่ละเว้นผู้หนึ่งผู้ใดเลย

 

 

ขอขอบคุณ หนังสือ ส่องธรรม ล้ำภาษิต เล่ม ๒
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
ห้ามนำไปใช้ประโยชน์ทางการค้าหรือหากำไร ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดและต้องรับโทษตามกฎหมาย

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00083483060201009 Mins