สุขสงบ

วันที่ 04 พย. พ.ศ.2557

 
 
 
 
ธรรมะวันละนิด..จิตแจ่มใส

ตอนที่ 14

สุขสงบ

นตฺถิ สนฺติ ปรํ สุขํ

ความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี
(ขุ.ธ.๒๕/๕๖)

ความสุข...
สิ่งที่ทุกคนพึงปรารถนา
ทุกผู้ทุกนามต่างวาดหวังฝันไว้ว่าจะมีความสุข

กินอย่างมีความสุข
นอนอย่างมีความสุข
ทำงานอย่างมีความสุข
แม้จะตาย ก็ขอตายอย่างมีความสุข...

ร่างกายที่ยังต้องเคลื่อนไหว
เพราะต้องการเคลื่อนไปสู่ความสุข
ยิ่งหาเท่าไรยิ่งไกลจากความสุขเท่านั้น

ร่างกายที่เป็นสุขกลับเป็นท่าที่สงบ
ท่านั่งสมาธิ หลับตาเจริญภาวนา
อันเป็นอิริยาบถที่สมบูรณ์ที่สุดของมวลมนุษยชาติ

ใจที่ยังต้องวิ่งวุ่น
เพราะต้องการวิ่งไปสู่ความสุข
ยิ่งวิ่งเท่าไร
ใจยิ่งไกลจากความสุขเท่านั้น

ใจที่เป็นสุขกลับเป็นใจที่สงบ
หยุดนิ่ง
ณ ศูนย์กลางกาย
พบความสว่าง สะอาด สงบ ที่แท้จริง

เปิดใจสักนิด ปิดตาบ้างเถิด
แล้วจะค้นพบว่าสุขอื่นใด
ยิ่งกว่าใจสงบหยุดนิ่งเป็นไม่มี
 


ที่มา : หนังสือ "ส่องธรรม ล้ำภาษิต" โดย "อิ่มธรรม"
 
 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010654171307882 Mins