ใจเหนือโลก

วันที่ 08 พย. พ.ศ.2557

 
 
 
ธรรมะวันละนิด..จิตแจ่มใส

ตอนที่ 15

ใจเหนือโลก

ยถาปิ อุทเก ชาตํ
ปุณฑรีกํ ปวฑฺฒติ
โน ปลิปฺปติ โตเยน
สุจิคนฺธํ มโนรมํ
ตเถว จ โลเก ชาโต
พุทฺโธ โลเก วิหรติ
โน ปลิปฺปติ โลเกน
โตเยน ปทุมํ ยถาฯ

ดอกบัวเกิดและเจริญงอกงามในน้ำ แต่ไม่ติดน้ำ
ทั้งส่งกลิ่นหอม ชื่นชูใจให้รื่นรมย์ฉันใด
พระพุทธเจ้าทรงเกิดในโลกและอยู่ในโลก
แต่ไม่ติดโลก เหมือนบัวไม่ติดน้ำฉันนั้น
(๒๖/๓๘๔)

ตถาคตเจ้า
ผู้เป็นใหญ่กว่ามนุษย์และเทวดาทั้งหลาย
ทรงเกิดในโลก อยู่ในโลก แต่ไม่ติดโลก
เหมือนดอกบัวเกิดในน้ำ โตในน้ำ
แต่ไม่ติดน้ำฉะนั้น

เราศิษย์ตถาคตเจ้า
แม้อยู่ในโลก แต่ไม่ติดกระแสโลก
แม้อยู่กับพาล ต้องไม่ติดเชื้อพาล
ไม่หลงใหลกับเครื่องผูก
ที่ทำให้ใจติดอยู่กับโลก

แม้กายจะอยู่ในโลก แต่ให้มีใจอยู่เหนือโลก
แม้กายจะอยู่ใต้ฟ้า แต่ให้มีใจอยู่เหนือฟ้า

อาศัยโลกและสมบัติโลกเพื่อสร้างบารมี
ยกตนและผู้อื่นก้าวล่วงกระแสโลก
สู่ฝั่งพระนิพพาน

โลกทั้งโลก  ที่กว้างใหญ่  ไว้มาเกิด
ร่วมชูเชิด  ช่วยสัตว์โลก  หมดทุกข์เข็ญ
แม้ร่างกาย  อยู่ในโลก  โศกไม่เป็น
จิตร่มเย็น  ใจเหนือโลก  พ้นโศกเอย
 


ที่มา : หนังสือ "ส่องธรรม ล้ำภาษิต" โดย "อิ่มธรรม"
 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010255495707194 Mins