ระยะทางกับความรัก

วันที่ 11 กพ. พ.ศ.2559

ระยะทางกับความรัก

อนฺโตปิ  เจ  โหติ  ปสนฺนจิตฺโต
ปารํ  สมุทฺทสฺส  ปสนฺนจิตฺโต
อนฺโตปิ  โส  โหติ  ปทุฏฺฐจิตฺโต
ปารํ  สมุทฺทสฺส  ปทุฏฺฐจิตโต

ถ้าใจรักแล้วถึงอยู่ห่างคนละฝั่งฟากสมุทร
ก็เหมือนสุดแสนใกล้
ถ้าใจชังแล้ว ถึงอยู่สุดแสนใกล้
ก็เหมือนอยู่ไกลคนละฟากสมุทร

(ขุ .ชา. ๒๗/ ๑๗๕๙/ ๓๔๘)

              ความรักทำให้ระยะทางหายไปความชังทำให้ระยะทางเพิ่มขึ้นเมื่อใจรักแล้วไกลแค่ไหนก็เหมือนใกล้ดั้นด้นไปหา ฟันฝ่าไปเจอ คอยคิดคำนึงถึงแม้ห่างไกลแต่จิตใจกลับผูกพัน ชิดใกล้ตลอดเวลาเมื่อใจชังแล้ว ถึงอยู่ใกล้แสนใกล้ ก็เหมือนไกลมองผ่าน มองไม่เห็น อยู่เหมือนไม่อยู่ เห็นเหมือนไม่เห็นแม้ใกล้ก็ไม่อยู่ในใจ ไม่คิดคำนึงถึง ไม่ผูกพันเหมือนไกลกันลิบลับแสดงว่าใจสามารถข้ามมิติระยะทางข้ามกาลเวลา ข้ามสถานที่ ข้ามหลายสิ่งอย่างได้เราจึงควรนำใจมารัก สิ่งสูงส่ง สิ่งอันประเสริฐคือรักธรรมะ รักพระรัตนตรัย รักการสร้างบารมีแม้กายจะห่างไกลแค่ไหน ใจย่อมชิดใกล้ธรรมะและเป็นสุขเพราะความรัก ทำให้ระยะทางที่ห่างนั้นหายไปหมดแล้ว

-----------------------------------------------------------
" หนังสือส่องธรรม ล้ำภาษิต "
พระครูสมุห์ณรงค์  ทนฺตจิตฺโต

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0053159197171529 Mins