อย่าอาลัยในกาม

วันที่ 27 กย. พ.ศ.2553

กาเม คิทฺธา กามรตา      กาเมสุ อธิมุจฺฉิตา

นรา ปาปานิ กตฺวาน    อุปปชฺชนฺติ ทุคฺคตึ ฯ

นรชนผู้กำหนัดในกาม ยินดีในกาม หมกมุ่นในกาม

ทำบาปทั้งหลาย ย่อมเข้าถึงทุคติ

(ขุ.ชา.สฏฐิ. ๒๘/๓๓)

 

อย่าอาลัยในกาม

มันเป็นความฝัน เป็นสิ่งไม่รู้อิ่ม

กามทำให้มนุษย์สูงขึ้นเลย

กามทำให้ผู้ลุ่มหลงตามืดบอด

ย่อมไม่รู้ประโยชน์ตนและผู้อื่น

ย่อมไม่รู้เห็นอะไรไปตามความเป็นจริง

กามทำให้ผู้ยินดีตกไปในกระแสแห่งความยุ่งยาก

เหมือนแมงมุมตกไปในใยที่ตัวเองทำไว้

กามไม่เคยทำให้ใครหลุดพ้นได้แม้แต่คนเดียว

 

มนุษย์แม้เกิดอยู่กับกาม

ดำรงอยู่กับกาม แต่ก็ไม่ติดในกามได้

เหมือนดอกบัวเกิดในน้ำโตในน้ำ แต่ไม่ติดน้ำ

ทะยานตัวชูก้าน ดอก ใบ ให้พ้นจากน้ำ ฉะนั้น

 

ดังนั้น บัณฑิตพึงเห็นโทษในกาม

แล้วละกามนั้นเสีย หมั่นสำรวมอินทรีย์

สำรวมจิตใจ ให้หยุดนิ่งอยู่ภายใน

จนเข้าถึงพระธรรมกาย

อันเป็นเหตุให้เกิดสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้า

 

 

ขอขอบคุณ หนังสือ ส่องธรรม ล้ำภาษิต เล่ม ๒
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
ห้ามนำไปใช้ประโยชน์ทางการค้าหรือหากำไร ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดและต้องรับโทษตามกฎหมาย

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00082996686299642 Mins