น้อยนัก สั้นนัก

วันที่ 02 กพ. พ.ศ.2559

น้อยนัก สั้นนัก

อปฺปํ  วต  ชีวิตํ  อิทํ
โอรํ  วสฺสสตาปิ  มิยฺยติ
โย เจปิ  อติจฺจ  ชีวติ
อถโข โส ชรสาปิ มิยฺยติ

ชีวิตนี้น้อยนัก ชีวิตนี้สั้นนัก
มนุษย์ย่อมตายภายในร้อยปี
แม้หากว่ามนุษย์ใดย่อมเป็นอยู่เกินไป
มนุษย์นั้นย่อมตายเพราะชราโดยแท้แล.
(ขุ.มหานิ. ๒๙/ ๑๘๑/ ๑๔๖)

               คนประมาทมักคิดว่าตน มีเวลามากมายทำเหมือนชีวิตตนเป็นอมตะ ไม่มีหมดอายุ ไม่มีวันตายแท้จริงแล้วทุกสรรพสิ่งล้วนไม่จีรังเที่ยงแท้ดอกไม้จะงามขนาดไหน ท้ายสุดก็ต้องทิ้งลงขยะรถยนต์จะดีขนาดไหน ท้ายสุดก็ต้องผุพังสัตว์จะแข็งแกร่งขนาดไหน ท้ายสุดก็ต้องหมดสภาพคนจะดีเลิศเพียงไหน ท้ายสุดก็ต้องบ่ายหน้าไปสู่ความตายชีวิตนี้น้อยจริงๆ ชีวิตนี้สั้นจริงๆเดี๋ยววัน เดี๋ยวคืน เดี๋ยวแก่ เดี๋ยวตายรีบฉกฉวยเอาวันที่มี ทำความดีให้มากๆรีบตักตวงเอาวัยที่แข็งแรง สร้างสีค์สิ่งที่มีค่ารีบขวนขวายเอาลมหายใจที่เหลือสร้างบารมีรีบขยายธรรมะพระพุทธองค์ให้เร็วที่สุด มากที่สุดเพื่อตัวเราและชาวโลกจะได้ร่มเย็นเป็นสุขถ้วนทั่วกันก่อนที่เขาและเราจะหมดอายุกันไป

-----------------------------------------------------------
" หนังสือส่องธรรม ล้ำภาษิต "
พระครูสมุห์ณรงค์  ทนฺตจิตฺโต

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.001216717561086 Mins