ใจแข็ง ใจอ่อน

วันที่ 30 กย. พ.ศ.2553

sp530930.jpg

สุทุทฺทสํ สุนิปุณํ ยตฺถ กามนิปาตินํ
จิตฺตํ รกฺเขถ เมธาวี จิตฺตํ คุตฺตํ สุขาวหํ ฯ

ผู้มีปัญญา พึงรักษาจิตที่เห็นได้ยากนัก ละเอียดนัก
มักตกไปในอารมณ์ที่น่าใคร่ เพราะว่า จิตที่คุ้มครองแล้ว นำสุขมาให้

(ขุ.ธ. ๒๕/๑๙)

 

แข็งใจแล้วใจจะแข็ง ใจอ่อนแล้วจะอ่อนใจ

เพราะยอมอ่อนข้อให้ ใจจึงเริ่มอ่อนแอ

เพราะความอ่อนความ จึงทำให้อ่อนอกอ่อนใจ

เพราะใจอ่อนปวกเปียก จึงทำให้อ่อนเปลี้ยเพลียแรง

เพราะใจวอกแวกอ่อนไหว จึงทำให้อ่อนเพลียละเหี่ยใจ

 

อย่าอ่อนแรงกับกิเลส อย่าอ่อนข้อกับใจตน

จงทำใจให้อ่อนละมุน จงอ่อนน้อมต่อพระรัตนตรัย

จิตใจจึงจะอ่อนนุ่มละเอียดอ่อน

 

ผู้มีปัญญาจึงทำใจให้อ่อนนุ่ม อ่อนละมุน

ด้วยการฝึกใจให้หยุดที่ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ (กึ่งกลางกาย)

ใจจึงเป็นสมาธิเข้าถึงสุดยอดแห่งพลังใจที่ไม่มีวันสิ้นสุด

ใจจึงถูกคุ้มครอง และแกร่งเกินกว่าความทุกข์ที่จะมาครอบงำได้

ความสุขจึงโถมทับทวีอย่างน่าอัศจรรย์

 

 

ขอขอบคุณ หนังสือ ส่องธรรม ล้ำภาษิต เล่ม ๒
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
ห้ามนำไปใช้ประโยชน์ทางการค้าหรือหากำไร ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดและต้องรับโทษตามกฎหมาย


 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00087136824925741 Mins