การให้สิ่งเลิศ

วันที่ 17 สค. พ.ศ.2553

อคฺคสฺมึ ทานํ ททตํ อคฺคํ ปุญญํ ปวฑฺฒติ

อคฺคํ อายุ จ วณฺโณ จ ยโส กิตฺติ สุขํ พลํ ฯ

เมื่อให้ทานด้วยวัตถุอันเลิศ บุญอันเลิศ

อายุ วรรณะ ยศ เกียรติ สุข และกำลังอันเลิศ ก็เจริญ

(ขุ.อิติ.๒๕/๒๙๙)

 

ถ้านึกถึงแต่ตัวเอง หัวใจก็จะเล็กนิดเดียว

ความสุขก็นิดเดียว ความเจริญก็นิดเดียว

ถ้านึกถึงผู้อื่น หัวใจก็ใหญ่โต

ความสุขก็กว้างขวาง ความเจริญก็ไพศาลยิ่งขึ้น

 

ดวงใจที่ไม่รู้จักการให้ จะเป็นดวงใจที่สดใสได้อย่างไร

ดวงใจที่คอยคิดจะกอบโกย ดวงใจนั้นก็อ่อนล้าหมดพลัง

เพราะได้ใช้กำลังในทางที่ผิด จนหมดเรี่ยวแรงไปแล้ว

 

ดวงใจที่รู้จักการแบ่งปัน เป็นดวงใจที่พองฟู

มีความสดชื่นตั้งแต่คิดจะให้ ขณะให้ และหลังให้

ดวงใจดวงนี้จึงมีพลังเต็มเปี่ยมอยู่เสมอ

 

การให้ด้วยสิ่งอันเลิศย่อมก่อเกิดบุญอันเลิศ

มีพลังดึงดูด อายุ วรรณะ ยศ เกียรติ ความสุข

และกำลังอันเลิศ มาสู่ผู้ให้

พลังแห่งการให้นี้จึงส่งผลเกินควรเกินคาดมากนักแล

 


ขอขอบคุณ หนังสือ ส่องธรรม ล้ำภาษิต เล่ม ๒

สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗

ห้ามนำไปใช้ประโยชน์ทางการค้าหรือหากำไร ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดและต้องรับโทษตามกฎหมาย

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00079083442687988 Mins