ชนะตน ชนะใจตน

วันที่ 01 ตค. พ.ศ.2553

sp531001.jpg

อตฺตา หเว ชิตํ เสยฺโย

ชนะตนนั่นแหละเป็นดี

(ขุ.ธ. ๒๕/๒๙)

 

ชัยชนะเป็นสิ่งที่ใคร ๆ ก็ใฝ่หา

ปรารถนาชนะ ชนะ ชนะ

ชนะทุกคน ชนะทุกเรื่อง ชนะทุกครั้ง

ชนะทุกที ชนะทุกที่ ชนะตลอดไป

 

ชัยชนะที่มีต่อบุคคลอื่น

ที่ว่ายากแสนยาก ลำบากแสนสาหัสเพียงใด

ก็ยังเป็นเพียงเรื่องธรรมดา

เพราะการชนะคนอื่นล้านคน

ยังไม่ได้ชื่อว่า เป็นชัยชนะสูงสุด

การชนะตนเองเพียงผู้เดียวยังประเสริฐกว่า

 

ชัยชนะอันน่าภาคภูมิใจ คือ ชนะใจตัวเอง

บังคับใจไม่ให้อยาก

ควบคุมใจไม่ให้ดื้อ

ปกป้องใจไม่ให้ขุ่นมัว

ฉุดรั้งใจไม่ให้ตกกต่ำ

หมั่นประคองใจให้หยุดนิ่ง

จนกระทั่งใจสะอาด สงบ สว่าง

พบความบริสุทธิ์ภายใน

พบตนในตน แล้วชนะตนในตนตามลำดับ

จึงเป็นชัยชนะแห่งตนอันงดงาม

เป็นชัยชนะที่แท้จริง

และเป็นเหตุให้ประสบชัยชนะตลอดกาลนาน

 

ขอขอบคุณ หนังสือ ส่องธรรม ล้ำภาษิต เล่ม ๒
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
ห้ามนำไปใช้ประโยชน์ทางการค้าหรือหากำไร ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดและต้องรับโทษตามกฎหมาย

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011364181836446 Mins