จิตที่ตั้งไว้ถูกต้อง

วันที่ 04 ตค. พ.ศ.2553

sp531004.jpg

น ตํ มาตา ปิตา กยิรา อญฺเญ วาปิ จ ญาตกา
สมฺมาปณิหิตํ จิตฺตํ เสยฺยโส นํ ตโต กเร ฯ

จิตที่ตั้งไว้ถูกต้อง ทำให้คนประสบผลดี
ยิ่งกว่ามารดาบิดา หรือญาติทั้งหลาย จะทำให้ได้

(ขุ.ธ. ๒๕/๒๐)

 

ทุกเพศทุกวัย ทุกถิ่นที่ ทุกวงการ ทุกสังคม

ต่างยอมรับว่า การทำสมาธินั้นเป็นสิ่งดีเยี่ยม

 

สมาธิ ให้มากกว่าคำว่า “ให้

สมาธิ ประเสริฐเกินกว่าคำว่า “ประเสริฐ

สมาธิ ดียิ่งกว่าคำว่า “ดี

สมาธิ มีพลังเลิศกว่าคำว่า “พลัง

 

สมาธิเกิดจากใจที่หยุดนิ่ง

ไม่วอกแวก ลอกแลก เหลวไหล

ตั้งไว้ถูกต้องที่ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗

เป็นใจที่ใส สะอาด บริสุทธิ์

ยิ่งกว่าแก้วมณีโชติรส

 

จึงเป็นหน้าที่ของผู้มีปัญญา

ที่จะตามรักษาจิตของตนให้มีสมาธิเสมอ

อันจะก่อเกิดคุณค่าและคุณประโยชน์อันยิ่งใหญ่

ยากที่ใคร ๆ จะทำให้ดีเท่าตัวของเราเอง

มอบให้แก่จิตใจของเราเอง

 

 

ขอขอบคุณ หนังสือ ส่องธรรม ล้ำภาษิต เล่ม ๒
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
ห้ามนำไปใช้ประโยชน์ทางการค้าหรือหากำไร ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดและต้องรับโทษตามกฎหมาย

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00081491867701213 Mins