ปกป้องคนดี

วันที่ 02 กพ. พ.ศ.2559

ปกป้องคนดี

โอวเทยฺยานุสาเสยฺย   อสพฺภา  จ  นิวารเย
สตํ หิ โส ปิโย  โหติ   อสตํ  โหติ  อปฺปิโย

บุคคลควรเตือนกัน ควรสอนกัน  และป้องกันจากคนไม่ดี
เพราะเขสย่อมเป็นที่รักของคนดี แต่ไม่เป็นที่รักของคนไม่ดี
(ขุ. ธ. ๒๕/ ๑๖/๒๕)

 

                  การหวังดีต่อกัน เป็นสิ่งดีการตักเตือนด้วยจิตเมตตา เป็นสิ่งดีการช่วยกันดูแลคนดี เป็นสิ่งดีการช่วยกันเชิดชูคนดี เป็นสิ่งดีคนดีย่อมพัฒนาตน พัฒนาคน พัฒนางานการพัฒนานั้นอาจทำให้คนพาลไม่พอใจคนพาลอาจขัดใจ อาจเสียผลประโยชน์คนพาลอาจจะกลั่นแกล้งต่างๆนานาพวกเราต้องหนักแน่น อย่าโอนเอนอย่าหลงตามเสียงคนพาลง่ายๆและควรปกป้องภัยไม่ให้เกิดกับคนดีต้องให้คนพาลท้อ คนดีเข้มแข็งควรเชิดชูคนดีให้มีศักดิ์ศรีและเป็นต้นแบบคนดีจะยืนยง แข็งแกร่งและพร้อมทำความดียิ่งๆขึ้นไปคนส่วนใหญ่จะเป็นสุข สังคมจะร่มเย็นโลกใบนี้จะน่าอยู่ยิ่งขึ้นอย่างอัศจรรย์

-----------------------------------------------------------
" หนังสือส่องธรรม ล้ำภาษิต "
พระครูสมุห์ณรงค์  ทนฺตจิตฺโต

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0034578323364258 Mins