จงรักษาน้ำใจเพื่อนดีๆ

วันที่ 30 สค. พ.ศ.2553

sp530830.jpg

สเจ ลเภถ นิปกํ สหายํ    จเรยฺย เตนตฺตมโน สติมา
โน เจ ลเภถ นิปกํ สหายํ   เอโก จเร น จ ปาปานิ กยิรา ฯ

ถ้าได้สหายผู้รอบคอบ พึงพอใจมีสติเที่ยวไปกับเขา
ถ้าไม่ได้สหายผู้รอบคอบ พึงเที่ยวไปคนเดียวและไม่พึงทำความชั่ว

(วิ.มหา. ๕/๓๓๖, ม.อุป. ๑๔/๒๙๗)

 

เพื่อนที่เสียสละ เพื่อนที่รู้ใจ หาได้ยาก

เพื่อนแท้ที่คอยเป็นห่วงเป็นใย มีน้อย

เพื่อนที่มีสติปัญญา แนะนำสิ่งมีประโยชน์ มีไม่มาก

 

บางทีเราก็รู้ว่า เขาดี

แต่เราก็หันหลังให้เขาในบางหน

 

อย่านำข้อบกพร่องเพียงเล็กน้อย

มาบดบังมิตรภาพอันยิ่งใหญ่

บางครั้งความเข้าใจอาจไม่เท่ากัน

สไตล์แห่งชีวิตอาจไม่เหมือนกัน

รักยาวให้บั่น รักสั้นให้ต่อ

สุภาษิตไทยมีไว้ใช้กับ “เพื่อน” ของเรา

ทนๆเขาบ้าง สมกับที่เขาก็ทนๆเรามา

รักษาน้ำใจเพื่อนดีๆไว้เถอะ

 

หากหาเพื่อนจริงไม่ได้

จำเป็นต้องอยู่คนเดียวจริงๆ

ก็จงอยู่คนเดียว อย่างมีเกียรติ

ไม่เป็นศัตรูกับใครๆ และไม่พึงทำความชั่วเลย

เพราะบัดนี้ ไม่มีเพื่อนที่จะคอยให้สติเราอีกแล้ว

นอกจากตัวของเราเอง

 


ขอขอบคุณ หนังสือ ส่องธรรม ล้ำภาษิต เล่ม ๒
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
ห้ามนำไปใช้ประโยชน์ทางการค้าหรือหากำไร ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดและต้องรับโทษตามกฎหมาย

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00098081827163696 Mins