อย่าทำร้ายเพื่อน

วันที่ 31 สค. พ.ศ.2553

กอุทฺโธ สฆรํ เอติ สภาย ปฏินนฺทิโต
ญาตีนํ อุตฺตโม โหติ โย มิตฺตานํ น ทุพฺภติฯ

อยู่บ้านตัวเองก็ไม่ขุ่นเคืองใจ
อยู่ในที่ประชุมก็มีคนยินดี
อยู่ในหมู่ญาติก็เป็นคนเด่น
สำหรับคนที่ไม่ทำร้ายเพื่อน

(ขุ.ชา. ๒๘/๑๕๔)

 

 

รู้จักคนพันคนสู้มีเพื่อนหนึ่งคนไม่ได้

เพื่อน” เป็นคำที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง

ถ้าขาดเพื่อนที่ดีโลกนี้ก็อนธการ

เพราะคนเรากว่าจะไปถึงจุดหมายได้

ต้องฝ่าฟันสิ่งต่างๆมากมาย

เพื่อนจะเป็นบุคคลที่ให้กำลังใจและให้ทุกสิ่ง

 

บางคนไม่เห็นคุณค่าของ “เพื่อน”

อยากได้ทรัพย์ ตำแหน่ง คำเยินยอ มากกว่า

จึงทำลายมิตรภาพแห่งความเป็นเพื่อน

กว่าจะรู้ตัว กว่าจะได้คิด ก็อาจสายเกินไป

เพราะเพื่อนดี ๆ หาได้ไม่ง่าย

สิ่งต่างๆที่แย่งชิงมานั้น หาง่ายกว่ายิ่งนัก

 

ตัวเองยอมเจ็บ ดีกว่าทำร้ายเพื่อน

ให้ความสงบ ดีกว่าให้ร้ายเพื่อน

เมตตาเพื่อน ดีกว่าคิดร้ายเพื่อน

ให้โอกาสเพื่อน ดีกว่าชิงโอกาสเพื่อน

ให้ความรักเพื่อน ดีกว่ารอความรักจากเพื่อน

 

คนเช่นนี้จะเป็นผู้มีสุข

สามารถสบตาผู้อื่นได้เต็มตา ยืดอกได้เต็มที่

จะอยู่ที่ไหนใจก็ไม่ขุ่น

อยู่ในสมาคมไหนก็มีแต่รอยยิ้ม

เป็นบุคคลตัวอย่างที่ควรแก่การจารึกว่า

เป็นเพื่อนแท้ตลอดไป


ขอขอบคุณ หนังสือ ส่องธรรม ล้ำภาษิต เล่ม ๒
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
ห้ามนำไปใช้ประโยชน์ทางการค้าหรือหากำไร ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดและต้องรับโทษตามกฎหมาย

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.015564052263896 Mins