พูดอย่างทำอย่าง พูดดีทำดี

วันที่ 07 กย. พ.ศ.2553

sp530907.jpgอญฺญํ ภณติ วาจาย

อญฺญํ กาเยน กุพฺพิต

วาจาย โน จก กาเยน น

ตํ ธมฺมํ อธิฏฐิโต ฯ

ผู้ที่พูดอย่างหนึ่ง ประพฤติธรรมด้วยวาจา

มิประพฤติธรรมด้วยกาย

ยังไม่จัดว่าเป็นผู้ดำรงธรรม

(ขุ.ชา. ๒๗/๑๙๗)

 

อย่าเคลิบเคลิ้มกับคนที่ดีแต่พูด

คนพูดอย่างทำอย่าง ไม่ควรไว้ใจ

เพราะความไม่จริงใจได้ปรากฏแล้วครึ่งหนึ่ง

จึงเป็นที่พึ่งยังไม่ได้

 

พูดอย่างไรทำอย่างนั้น เป็นคนน่ายกย่อง

กล้าพูดสิ่งดี กล้าทำดีตามที่พูด เป็นยอดคนกล้า

พูดจริงทำจริง เป็นยอดคนจริง

พูดดีทำดี เป็นยอดคนดี

โลกกำลังต้องการบุคคลเช่นนี้อย่างมาก

 

ขอขอบคุณ หนังสือ ส่องธรรม ล้ำภาษิต เล่ม ๒
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
ห้ามนำไปใช้ประโยชน์ทางการค้าหรือหากำไร ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดและต้องรับโทษตามกฎหมาย

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010489185651143 Mins